NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

Návštěvníci jsou povinni poslechnout příkazů pracovníků zooparku. 

Vstupenky: Každý návštěvník je povinen zakoupit si platnou vstupenku a ponechat si jí po celou dobu při pohybu v areálu zooparku. Vstupenka je nepřenosná a umožňuje jednorázový vstup do areálu zooparku. Vstupné se nevrací.

Otevírací doba: Návštěvníci musí opustit zoopark do hodiny po uzavření turniketů. Pokud Vám čas na prohlídku zooparku nestačí rádi Vás uvidíme jiný den. 

Psi v zooparku: Vstup se psem do areálu zooparku je povolen pouze na vodítku. Vstup se psem je zakázán do vnitřních prostor (restaurace/pavilon) s výjimkou vodících psů. Návštěvník je povinen zajistit, aby pes byl řádně očkovaný, což musí být schopen na vyžádání prokázat odpovídajícím způsobem. Jeden dospělý návštěvník může vstoupit do areálu s jedním psem. V případě odložení psa na určených a  vyznačených místech musí mít pes pevný náhubek. Držitel psa je odpovědný za případná poranění zvířat, jiných psů i osob. Ostatním zvířatům je vstup do areálu zakázán.

Jídlo v zooparku: Je přísně zakázáno dráždit nebo krmit zvířata vlastními potravinami a vhazovat předměty do expozic zvířat.

Dopravní prostředky: V celém areálu, je zakázáno jezdit na kolech, kolečkových bruslích, skateboardech, segway, koloběžkách.

Hluk: K zajištění klidného a tichého prostředí pro návštěvníky i zvířata, prosíme nepoužívat jakákoliv zvuková a rozhlasová zařízení.

Focení: Fotografování s bleskem není povoleno. Pořizování vlastních fotografií nebo videí je naopak vítáno, jen prosíme dbejte na svou bezpečnost.

Krmení: Krmení zvířat je povoleno pouze krmením pro zvířata, které je prodáváno v areálu zooparku u vybraných ubikacích pro vybraná zvířata.

Děti do 12 let mohou vstoupit pouze za doprovodu dospělé osoby. 

Kouření: Mimo povolené místo je v celém areálu zooparku zakázáno používat elektronické cigarety a kouřit. Kuřácké místo je označeno na mapce zooparku.

Pohyb v zooparku: Aby se nikdo z návštěvníků neztratil, prosíme návštěvníky o používání vyznačených cest. Není povoleno používat drony či podobná elektronická zařízení bez souhlasu zooparku.

Ploty a ohrady: Z bezpečnostních důvodů, prosíme návštěvníky, aby se nenakláněli, nepřibližovali a nepřelézali zvířatům do výběhům.

Terén: Je zakázáno, trhat květiny nebo jinak poškozovat výsadbu. 

Alkohol: Návštěvníkům, kteří budou pod vlivem alkoholu nebo návykových látek, je vstup do zooparku zakázán, případně budou vykázáni z areálu. 

Hřiště: Je zakázáno hrát si s míčem, házet frisbee apod. Používání klouzaček a ostatních atrakcí je pouze na vlastní nebezpečí. Je nutno dodržovat zásady bezpečnosti a brát ohled na klimatické podmínky. Za bezpečné používání ručí doprovod. Respektujte prosím věkové omezení pro použití na jednotlivých atrakcích.

Informace: Pro případ první pomoci, hlášení požárů, úrazů nebo ztrát a nálezů je Vám k dispozici personál na pokladně (v restauraci/vrátnici). V případě dotazů nebo připomínek nás prosím kontaktujte na emailu: [email protected] Není povoleno provozovat jakoukoliv výdělečnou činnost v areálu bez souhlasu zooparku.

Oheň: V celém areálu, kromě vyznačených míst je zakázáno používat nebo rozdělávat oheň a používat pyrotechniku.

Návštěvník zooparku je povinen chovat se ohleduplně vůči ostatním návštěvníkům, zvířatům, rostlinám i majetku a udržovat pořádek a čistotu, zejména odhazovat odpad pouze do určených odpadních nádob. V případě poškození majetku nebo zařízení zooparku bude požadována náhrada škody. V případě porušení návštěvního řádu, bude návštěvník z areálu vykázán. 

Ochrana osobních údajů

Návštěvník svým vstupem do areálu zooparku uděluje svůj výslovný souhlas s tím, že fotografie, zvukové, obrazově zvukové či obrazové záznamy s jeho osobou, které mohou být pořízeny v průběhu jeho přítomnosti v areálu, smějí být použity k propagačním účelům zooparku, a to bez jakéhokoliv nároku na náhradu a bez časového nebo prostorového omezení. Osoby pořizující výše uvedené záznamy jsou vždy viditelně označeny. Návštěvník bere na vědomí, že je v areálu zooparku Nehvizdy instalován kamerový systém sloužící pro potřeby ostrahy zooparku a k monitorování a zajištění bezpečnosti chovaných zvířat.